Klub dla mieszkańców

Klub Kliny rozpoczął działalność w 2013 roku. Działa w przyziemiu kościoła na Klinach-Zaciszu (wejście od strony przełączki między plebanią a kościołem). Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego zdecydowała się udostępnić sale na potrzeby działalności ośrodka. Największa z nich dysponuje estradą z oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym i może pomieścić około 80 osób. Powierzchnia użytkowa obiektu liczy łącznie 320 mkw. Klub działa przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Klinów, wciąż rozwijającej się części miasta. Oprócz zajęć cyklicznych, w Klubie Kliny organizowane są warsztaty artystyczne, fotograficzne, rękodzielnicze, florystyczne, okazjonalne spotkania, wystawy, konkursy plastyczne, koncerty, zabawy dla dzieci, turnieje szachowe i tenisa stołowego, akcje wakacyjne i feryjne oraz imprezy plenerowe – m.in. doroczny piknik „Kliny dla rodziny”.

Dla dzieci i młodzieży

W Klubie Kliny działa Klub Rodziców, przygotowany na przyjęcie rodziców z maluszkami już od pierwszych miesięcy ich życia. Oferuje program o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym dla dzieci do lat 3 oraz matek i ojców oczekujących na potomstwo. Maluchy uczestniczą w zajęciach multisensorycznych, które uruchamiają i koordynują pracę zmysłów i ciała oraz ćwiczeniach umuzykalniających, jak popularne „gordonki”. Mogą one rozwijać układ kostno-stawowy poprzez taniec i rozciąganie. Ćwiczenia to również pierwszy kontakt dzieci z językiem angielskim. Dla przedszkolaków zaś Klub Kliny przygotował zajęcia baletowe oraz taneczne.

Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Klub Kliny ma szereg zajęć artystycznych. Działa tu Scena KLINY: organizowane są co tydzień warsztaty teatralne, wokalne dla grup oraz zajęcia z tańca nowoczesnego. Ponadto, młodzi mogą zapisać się na warsztaty plastyczne oraz zajęcia modelarskie.

Dla rodzin

Żeby skorzystać z zajęć w ramach Klubu Rodziców należy zaopatrzyć się w Kartę Klubu Rodziców. Dzięki niej wstęp na zajęcia i wydarzenia we wszystkich Klubach Rodziców działających w strukturze Centrum Kultury Podgórza jest bezpłatny. Honorujemy również Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN, Karta dla Rodziny “N”). Obie karty to systemy ulg, przywilejów i uprawnień dla ich posiadaczy, funkcjonujące tylko w gminie miejskiej Kraków.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnia rodziców, dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo m.in. do 50 proc. zniżki w miejskich instytucjach kultury. Kartę wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Dekerta 24.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ gwarantuje wiele ulg w instytucjach kultury, sklepach i punktach usługowych. Taką Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci), zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w których rodzice (rodzic) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Kartę taką wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, przy ul. Stachowicza 18.

Z myślą o dorosłych i seniorach

Dorośli w Klubie Kliny nie będą się nudzić. Na zainteresowanych spędzeniem czasu wolnego w sposób aktywny, czekają indywidualne lekcje śpiewu i gry na wybranych instrumentach, jak keyboard, gitara i skrzypce. Odbywają się tu także zajęcia tenisa stołowego oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.

Przy Klubie Kliny działa również Koło Seniorów. Wraz z dorosłymi, seniorzy mogą zapisać się na lekcje  języka obcego. Panie mogą wziąć też  udział w zajęciach „Pilates dla kręgosłupa” oraz latino solo – łączących elementy salsy, samby, rumby i cza-czy.

Seniorów zainteresowanych programem Klubu Kliny zachęcamy do zaopatrzenia się w Kartę Seniora Centrum Kultury Podgórza. Cena Karty Seniora to 10 zł. Umożliwia ona darmowy udział w zajęciach, a także darmowy lub rabatowy wstęp na wydarzenia oferowane przez CKP i jego filie. Karta obowiązuje przez dany rok kulturalny tj. od września do sierpnia kolejnego roku.

Podgórze w Kulturze

Zachęcamy również do zaopatrzenia się w kartę „Podgórze w Kulturze”! Obejmuje ona darmowy lub rabatowy wstęp na wybrane przez Centrum Kultury Podgórza wydarzenia, spektakle, koncerty i imprezy we wszystkich filiach. Koszt karty to 10 zł i jest ona przyznawana na dany rok kulturalny.
Klub Kliny
Klub Kliny
1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.